┘─ الزاما با حروف کوچک لاتین و عدد وارد شود و میتوانید از خط تیره نیز استفاده نمایید.
┘─ رمز عبور حداقل باید ۸ کاراکتر شامل حروف و عدد باشد.
┘─ الزاما 10 رقم و بدون خط تیره (-) و به صورت صحیح وارد نمایید.
┘─ حداکثر 10 رقم وارد نمایید.
┘─ تلفن همراه شما توسط سامانه تایید خواهد شد ، حتما به درستی وارد نمایید در غیر این صورت قادر به استفاده از سامانه خود نخواهید بود.
┘─ در صورت اشتباه وارد کردن پست الکترونیک ، سیستم Forget Password رمز جدید را پست الکترونیک شما ارسال نخواهد کرد.
┘─ آدرس خود را به صورت دقیق و کامل (به همراه پلاک) وارد نمایید ، در غیر این صورت سامانه شما فعال نمیگردد.
┘─ فشردن دکمه ثبت نام به منظور پذیرش قوانین سامانه می باشد.